1 2 2 2 2 2

Najnowsze aktualności

XIV PRZEGLĄD MUZYKI WOJSKOWEJ I PATRIOTYCZNEJ ZAMOŚĆ 2019

Rozpoczęcie koncertów o godzinie 16 na Rynku Wielkim w Zamościu

Czytaj dalej..

19-08-2019 | Aktualności

Przedszkole i Żłobek "Radosna Kraina"

RADOSNA KRAINA w Zamościu to miejsce, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 4 roku życia. Towarzysząc dziecku w rozwoju zapewniamy mu opiekę wychowawczą oraz wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka.

Zapraszamy..

Zapisy do nowych grup!

STOWARZYSZENIE "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami"

STOWARZYSZENIE "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" jest organizacją non - profit.

Prowadzi działalność związaną z edukacją, wychowaniem, kulturą, aktywizacją zawodową.

Realizuje projekty Unii Europejskiej. Współpracuje z podmiotami zajmującymi się zagadnieniami rynku pracy.

Co robimy

Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" prowadzi działalność statutową od 2001 roku. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Zamościu, w Klubie Garnizonowym przy ul. Piłsudskiego 36. Prowadzi działania związane z edukacją, wychowaniem, kulturą, aktywizacją zawodową, realizuje projekty finansowane z Unii Europejskiej. W 2002 roku Stowarzyszenie podpisało porozumienie
z Ministrem Obrony Narodowej w kwestii realizacji statutowych celów. Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi organizacjami pozarządowymi naszego miasta. Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000060538 .


Nasze cele

 

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.