1 2 2 2 2 2

Festiwal piosenki turystycznej "Piękna nasza Polska cała" 2013r.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej

Festiwal był imprezą organizowaną po raz pierwszy przez nasze stowarzyszenie. Nasze starania organizacyjne ukierunkowane były na jak najlepszy artystyczny odbiór ze strony słuchaczy, a także ukazanie dorobku artystycznego i wokalnego osób z wojskowych ośrodków kultury.

Festiwal piosenki turystycznej „Piękna nasza Polska cała” odbył się zgodnie z harmonogramem wynikającym z planu zadania zleconego. Celem zadania było:

1.Ukazanie osiągnięć artystycznych wojskowych ośrodków kultury w formie festiwalu piosenki turystycznej.    

2.Poszerzanie oferty kulturalnej miasta Zamość i garnizonu wojskowego.

3.Kultywowanie pieśni wojskowej, turystycznej i tradycji wojskowych ośrodków kultury oraz integracji społecznej.

4.Wymiana doświadczeń w dziedzinie wokalnej, aranżacji muzycznej i organizacji festiwali w szerokim ogólnopolskim wydaniu.

5.Krzewienie uczuć patriotycznych, tradycji i historii, a także patriotyczne  wychowanie  młodzieży poprzez kultywowanie artystycznej twórczości wojskowej, piosenki turystycznej i piękna regionu.

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.