1 2 2 2 2 2

II RAJD ŚRODOWISKA WOJSKOWEGO PO ROZTOCZU SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 20.09.2014r. Stowarzyszenie ,,Jesteśmy z Tobą -Bądź z Nami"zorganizowało II Rajd Środowiska Wojskowego po Roztoczu szlakami Miejsc Pamięci Narodowej.

CELEM RAJDU BYŁO;

-popularyzacja czynnego wypoczynku,krajoznastwa i turystyki pieszej,

-poznawanie najpiękniejszych zakątków Roztocza,

-zapoznanie uczestników rajdu z historią i tradycją regionu zamojskiego,

-propagowanie turystyki pieszej i krajoznastwa oraz aktywności fizycznej,

-popularyzowanie wiedzy ekologicznej,

-integrowanie środowiska wojskowego,

-promocja zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego i narodowych sił rezerwowych   wśród młodzieży,

-kształtowanie postaw patriotycznych.

Podczas wędrówki szlakami turystycznymi uczestnicy odwiedzali Miejsca Pamięci Narodowej w Szewni Dolnej,Wojdzie,Bliżowie i Zwierzyńcu oddając hołd żołnierzom, partyzantom i ludnośći cywlinej. Podczas marszu przeprowadzono konkurs piosenki turystycznej, wiedzy o regionie oraz konkurs krajoznawczy.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowym Ministra Obrony Narodowej.

 

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.