1 2 2 2 2 2

IX Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych i innych Orkiestr Dętych

W dniu 22 sierpnia 2014 r. na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się IX Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych i innych Orkiestr Dętych.
Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" w Zamościu przy pomocy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

W przeglądzie udział wzięły orkiestry:

  1. Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy Reprezentacyjna Orkiestra Chorągwi Podkarpackiej ZHP,
  2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury,
  3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  w Białowoli gm. Zamość,
  4. Nieetatowa Orkiestra Wojskowa działająca przy Stowarzyszeniu "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami",

Łącznie ponad 160 muzyków.

Przegląd orkiestr cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz licznie zgromadzonych turystów, którzy nagradzali orkiestry licznym brawami.

Orkiestrom wręczono podziękowania i pamiątkowe puchary od Zarządu Stowarzyszenia "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" w Zamościu.

Przegląd odbył się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Miasta Zamość.

 

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.