1 2 2 2 2 2

Instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urząd Miasta Zamość

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

INSTYTUCJE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Zamościu

Klub Garnizonowy Zamość

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Centm Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu   

Stowarzyszenie zamojskie Centrum Wolontariatu

FUNDUSZE

Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy

Phare 2003

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.