1 2 2 2 2 2

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym

Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu przy współpracy 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu zorganizowało w dniu 10.04.2014 r. finał Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym „Ku Pamięci”. W konkursie udział wzięli uczniowie gimnazjów z powiatu zamojskiego, którzy wcześniej uczestniczyli w eliminacjach szkolnych.

36 uczniów wykonało prace plastyczne związane z tematyką Powstania Styczniowego. Prace te stanowią wystawę konkursową w klubie 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu.

Do testu przystąpiło 35 uczniów. W wyniku oceny prac plastycznych i pisanego testu wyłoniono 10 uczniów do finału ustnego.

W konkursie zwyciężyli:

- I miejsce Wioleta Pasieczna z Zespołu Szkół w Suchowoli

- II miejsce Angelika Doroszewska z Gimnazjum Publicznego w Zwierzyńcu

- II miejsce Michał Gilewicz z Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie

- IV miejsce Dawid Bondyra z Zespołu Szkół w Żdanowie

- IV miejsce Sylwia Jachymek z Gimnazjum Publicznego w Komarowie

Miejsc III i V nie przyznano.

Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe ( tablety i MP 3) oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody dyplomy i pendrive.

Konkurs został przeprowadzony dzięki dofinansowaniu przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.