1 2 2 2 2 2

Organizacje Pozarządowe Zamojszczyzny Partnerem w Tworzeniu Strategii Rozwoju Regionu

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych Powiatu Zamojskiego, osób działających w tych organizacjach, wolontariuszy organizacji pozarządowych, młodzieży oraz przedstawicieli władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego oraz przedstawicieli biznesu Zamojszczyzny. Celem bezpośrednim projektu jest wyposażenie małych organizacji pozarządowych Powiatu Zamojskiego w narzędzia prawne i systemowe umożliwiające aktywną działalność w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej, wzmocnienia własnych struktur organizacyjnych, budowania mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, tworzenie profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne.
W ramach projektu realizowane są moduły tematyczne z zakresu prawa, finansów, wolontariatu, aktywizacji społeczności lokalnej, funduszy europejskich wspierających politykę regionalną oraz współpracy pomiędzy środowiskiem organizacji pozarządowych i władzami samorządowymi. Powyższą tematykę projekt realizuje poprzez szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, seminaria, konferencje oraz wymianę doświadczeń. W ramach wymiany doświadczeń oprócz regionalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi projekt przewiduje współpracę z organizacjami III sektora miast partnerskich Zamościa Schwabisch Hall – Bawaria-Wirtembergia, Żółkiew – Ukraina, Łuck – Ukraina, Loughborough – Anglia, Berdejov – Słowacja).

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.