1 2 2 2 2 2

Projekt „Mamo, Tato – wracaj do pracy”

Projekt pt. „Mamo, Tato –wracaj do pracy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2014

 Głównym celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez utworzenie i funkcjonowanie żłobka dla dzieci 20 osób (18 kobiet, w tym 1 niepełnosprawnej i 2 mężczyzn) z terenu miasta Zamościa.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

O udział w projekcie mogą starać się rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w wieku do lat 3 którzy:

- pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i planują powrót na rynek pracy, bez względu na zawód i wykształcenie

- zamieszkują na terenie Zamościa (woj. lubelskie)

 

Co oferujemy w ramach Projektu?

W ramach projektu zapewniamy:

-Fachową opiekę opiekuńczo – dydaktyczną przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.30.

- Zapewnienie opieki w małych grupach do 10 dzieci.

- Całodzienny nadzór wykwalifikowanej pielęgniarki.

- Pełne wyżywienie. Posiłki dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową pod nadzorem SANEPID-u. Dzieciom podawane będą posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. Ponadto napoje będą dostępne przez cały dzień.

- Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe. Całkowita powierzchnia jaką dysponujemy to ponad 190 m2 - 2 sale zabaw, 2 sypialnie, dostosowane do potrzeb dzieci toalety i łazienki. Pomieszczenia są dobrze wyposażone w meble, sprzęt, zabawki posiadające europejskie atesty. Budynek został przystosowany do funkcjonowania żłobka i spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa wyszczególnione w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

- Posiadamy dobrze zagospodarowaną powierzchnię wokół budynku z własnym parkingiem dla rodziców dowożących dzieci do żłobka oraz z dużym ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w zabawki, piaskownice i sprzęt terenowy, przystosowanym do bezpiecznej zabawy, prawidłowego rozwoju ruchowego i emocjonalnego dzieci.

- Plan dnia uwzględniał będzie posiłki, pielęgnację i higienę, zabawy edukacyjne, zabawy, których celem będzie wspierania rozwoju ruchowego dziecka, zajęcia wyciszające, drzemki oraz spacery w ogrodzie przy budynku w zależności od pory roku.

 

Rodzice dzieci przyjętych do projektu zobowiązani będą do pokrycia części kosztów opieki dziecka w żłobku – tj. 200 zł miesięcznie.

 

Kiedy Zaczynamy?

Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w terminie od 11 marca do 19 kwietnia 2013 roku. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

 

Żłobek „Radosna Kraina” rozpoczął działalność od 1 maja 2013 roku.

 

Kontakt:

Biuro Projektu,

Stowarzyszenie „Jesteśmy z Toba Bądź z Nami”

ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość

tel. (84) 638 04 19

e-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.