1 2 2 2 2 2

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 04.01.2016 roku odbyło się walne zebranie Sprawozdawczo –

Wyborcze Stowarzyszenia Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami, które

podsumowało ostatnią kadencję oraz wybrało nowe władze

stowarzyszenia:

1. Zarząd Stowarzyszenia

        CHOLEWA ZBIGNIEW ROBERT - PREZES ZARZĄDU

        KOŁODZIEJCZYK  JAN JERZY  - WICEPREZES  ZARZĄDU

        WYSOCKI KAZIMIERZ - WICEPREZES ZARZĄDU

       NOWAKOWSKI  WIESŁAW  ALEKSANDER - CZŁONEK ZARZĄDU

       PAŃCZYK  JAN  MIROSŁAW  - CZŁONEK  ZARZĄDU

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

        KORNAŚ  BOLESŁAW MARIAN – PRZEWODNICZACY

        CIESLIŃSKI  JÓZEF    -  CZŁONEK

        MOSIĄDZ  JOLANTA  ANNA  -  CZŁONEK

        WYTRYKUS  MAGDALENA   -  CZŁONEK

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.