1 2 2 2 2 2

Zadania publiczne


 • Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2014"

  W dniu 24.05.2014 r. ( przy pięknej słonecznej pogodzie) na terenie poligonu wojskowego Sitaniec – Wolica odbyły się VII ZAWODY SPORTOWO – OBRONNE SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ,,KRESY 2014” zorganizowane przez Stowarzyszenie „ Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu przy współudziale i pomocy 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu.

 • Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2010"- Archiwum

  W dniu 05.06.2010 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” organizowało III Zawody Sportowo – Obronne szkół średnich województwa lubelskiego „KRESY 2010”

 • Festiwal piosenki turystycznej "Piękna nasza Polska cała" 2013r.

  Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej Festiwal był imprezą organizowaną po raz pierwszy przez nasze stowarzyszenie. Nasze starania organizacyjne ukierunkowane były na jak najlepszy artystyczny odbiór ze strony słuchaczy, a także ukazanie dorobku artystycznego i wokalnego osób z wojskowych ośrodków kultury.

 • Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2012"- Archiwum

  W dniu 26.05.2012 r. na poligonie wojskowym Sitaniec – Wolica odbyły się V ZAWODY SPORTOWO – OBRONNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ,,KRESY 2012” organizowane przez Stowarzyszenie „ Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu przy wsparciu logistycznym Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

 • Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2009"- Archiwum

  W dniu 06.06.2009 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” organizowało II Zawody Sportowo – Obronne szkół średnich województwa lubelskiego „KRESY 2009” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Zamojskiego.

 • Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2008"- Archiwum

  STOWARZYSZENIE "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" organizuje ZAWODY SPORTOWO OBRONNE Szkół Średnich Województwa Lubelskiego "KRESY 2008".

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.