1 2 2 2 2 2

Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2008"- Archiwum

STOWARZYSZENIE "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" organizuje ZAWODY SPORTOWO OBRONNE Szkół Średnich Województwa Lubelskiego "KRESY 2008".

Zarząd Stowarzyszenia ,,Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”  z siedzibą w Zamościu, ma przyjemność zaprosić do udziału w ,,Zawodach  Sportowo-Obronnych Szkół Średnich Województwa Lubelskiego -  KRESY 2008”.

Wymienione zawody, organizowane są w ramach  zadania zleconego  przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  Zawody Stowarzyszenie organizuje we współpracy z Jednostką Wojskową Zamość i Wydziałem Edukacji i Sportu Miasta Zamość, w dniu 18-19 października 2008 roku.

CEL ZAWODÓW

• promowanie sportów obronnych;
• stworzenie warunków rywalizacji dla szkół średnich i oceny podejmowanej przez nie działalności;
• kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, fizycznej oraz dyscypliny i umiejętności współdziałania i kierowania zespołem;
• stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia sprawności fizycznej, umiejętności specjalistycznych oraz predyspozycji do służby wojskowej;
• sprawdzenie wiedzy i umiejętności racjonalnych zachowań w niestandardowych (kryzysowych) sytuacjach zarówno indywidualnie jak i zespołowo;
• przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz służby w innych formacjach
mundurowych.
• promocja zawodowej służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej;

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW


Zawody odbędą się na obiektach szkoleniowych 3 batalionu Obrony Terytorialnej w Zamościu,         w dniach 18 - 19 października 2008 r.
Szkoły  uczestniczące w zawodach w terminie do 10 października 2008 r. powinny dokonać imiennego zgłoszenia drużyn pod adresem:
Stowarzyszenie ,,Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”
22-400 Zamość
ul. Piłsudskiego 36
fax (0-84) 6380419
tel. (0-84) 6380419, 692877280
e-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl
-    wzór zgłoszenia (załącznik nr 1) ;
-    organizator zawodów w przypadku zbyt wielu zgłoszeń zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości startujących zespołów, decyduje termin wpływu zgłoszenia (szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły,  męskie i żeńskie );  
-    o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w zawodach organizator powiadomi zgłaszających pisemnie w terminie do 15 października 2008 r.

Organizator Zawodów

STOWARZYSZENIE „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”
Ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax: 084 638 04 19, tel. kom. 0 606 661 255
 
Wspólorganizatorzy:
Jednostka Wojskowa Zamość
Wydział Edukacji i Sportu Miasta Zamość
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIE FINANSOWANE Z DOTACJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.