1 2 2 2 2 2

Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2009"- Archiwum

W dniu 06.06.2009 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” organizowało II Zawody Sportowo – Obronne szkół średnich województwa lubelskiego „KRESY 2009” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Zamojskiego.

Celem zawodów było:
- promowanie sportów obronnych,
- stworzenie warunków rywalizacji dla szkół średnich,
- kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, fizycznej oraz dyscypliny i umiejętności   
  współdziałania i kierowania zespołem,
- stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia umiejętności specjalistycznych,
- sprawdzenie wiedzy i umiejętności racjonalnych zachowań w niestandardowych  
  (kryzysowych) sytuacjach zarówno indywidualnie jak i zespołowo,
- promocja zawodowej służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej,
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie historii i tradycji regionu;
- wychowanie młodzieży w duchu tradycji kultury narodowej;
- sprawdzenie wiedzy obronnej obejmujący program Przysposobienia Obronnego Szkół  
  Średnich,
Zawody  odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Lipsku Polesiu oraz Gminy Zamość  w lasach Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Udział w zawodach wzięły drużyny:  
1.    STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – SAS  w JANOWIE  LUBELSKIM
2.    ZESPÓŁ SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM
3.    ZS nr 1  w Szczebrzeszynie
4.    III LO w Zamościu
5.    II LO w Zamościu
6.    ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
7.    ZSP nr 3 w Zamościu
8.    ZS nr 1 Szczebrzeszyn (drużyna nr II)
9.    ZSP nr 5 w Zamościu
10.    LO w  Dubience
11.    ZSZRzR  w Zamościu
12.    ZSP nr 3  w Zamościu (drużyna nr II)
W pierwszym etapie  zespoły pokonywały  marszobiegiem
(w jak najkrótszym czasie przebiec trasę długości ok. 8 km  oraz wykonać 5 zadań sprawnościowych i  odszukać 5 punktów kontrolnych)
Trasa marszobiegu obejmowała następujące zadania sprawnościowe:
•    rzut granatem na celność,
•    zakładanie odzieży ochronnej OP-1,
•    ratownictwo medyczne,
•    bieg na orientację.
•    strzelenie z broni pneumatycznej
Etap popołudniowy składał się z testu wiedzy obronnej.
W klasyfikacji ogólnej zawodów  zwyciężyła drużyna  ze STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – SAS  w JANOWIE  LUBELSKIM przed drużyną z ZESPÓŁU SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM oraz ZS nr 1  w SZCZEBRZESZYNIE.
W klasyfikacji  marszobieg zespołowy   zwyciężyła drużyna  z ZESPÓŁU SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM    przed  drużyną ze STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – SAS  w JANOWIE  oraz  ZS nr 1  w SZCZEBRZESZYNIE.
W klasyfikacji strzelania zespołowego zwyciężyła drużyna  ze STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – SAS  w JANOWIE  LUBELSKIM przed drużyną z ZESPÓŁU SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM oraz ZS nr 1  w SZCZEBRZESZYNIE.

Indywidualnie najlepiej strzelali: Wieleba Jarosław, Powęska Łukasz ze STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ – SAS  w JANOWIE  LUBELSKIM  oraz  Miazga Paweł  z ZESPÓŁU SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.