1 2 2 2 2 2

Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2010"- Archiwum

W dniu 05.06.2010 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” organizowało III Zawody Sportowo – Obronne szkół średnich województwa lubelskiego „KRESY 2010”

Celem zawodów było:
- promowanie sportów obronnych,
- stworzenie warunków rywalizacji dla szkół średnich,
- kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, fizycznej oraz dyscypliny i umiejętności   
  współdziałania i kierowania zespołem,
- stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia umiejętności specjalistycznych,
- sprawdzenie wiedzy i umiejętności racjonalnych zachowań w niestandardowych  
  (kryzysowych) sytuacjach zarówno indywidualnie jak i zespołowo,
- promocja zawodowej służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej,
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie historii i tradycji regionu;
- wychowanie młodzieży w duchu tradycji kultury narodowej;
- sprawdzenie wiedzy obronnej obejmujący program Przysposobienia Obronnego Szkół  
  Średnich,
Zawody  odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej w Lipsku Polesiu oraz Gminy Zamość  w lasach Nadleśnictwa Zwierzyniec.

W zawodach uczestniczyło 12 zespołów reprezentujących 7 szkół ponadgimnazjalnych, w tym:

 1. Zespół 01 ZESPÓŁ SZKÓŁ  W JANOWIE LUBELSKIM  drużyna „SAS” Nr startowy 03
 2. Zespół 02 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JANOWIE LUBELSKIM drużyna 2 Nr startowy 12
 3. Zespół 03 III LO Zamość drużyna „Hetman Zamość” Nr startowy 08
 4. Zespół 04 II LO Zamość drużyna 1 Nr startowy 09
 5. Zespół 05 ZS nr 1 Szczebrzeszyn drużyna „Roztocze I” Nr startowy 02
 6. Zespół 06 ZS nr 1 Szczebrzeszyn drużyna „Roztocze II” Nr startowy 04
 7. Zespół 07 ZSP nr 5 Zamość drużyna „Krokus” Nr startowy 10
 8. Zespół 08 ZSZRzR Zamość drużyna „Dzikie Koty” Nr startowy 06
 9. Zespół 09 LO - Centrum Szkół Mundurowych Zamość drużyna 1 Nr startowy 05
 10. Zespół 10 LO - Centrum Szkół Mundurowych Zamość drużyna 2 Nr startowy 07
 11. Zespół 11 LO - Centrum Szkół Mundurowych Zamość drużyna 3 Nr startowy 01
 12. Zespół 12 LO - Centrum Szkół Mundurowych Zamość drużyna 4 Nr startowy 11

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.