1 2 2 2 2 2

Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2012"- Archiwum

W dniu 26.05.2012 r. na poligonie wojskowym Sitaniec – Wolica odbyły się
V ZAWODY SPORTOWO – OBRONNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ,,KRESY 2012” organizowane przez Stowarzyszenie „ Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu przy wsparciu logistycznym Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

CELEM ZAWODÓW BYŁO:

• promowanie sportów obronnych;
• stworzenie warunków rywalizacji dla szkół średnich oraz oceny podejmowanej przez nie działalności obronnej;
• kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, fizycznej oraz dyscypliny i umiejętności

współdziałania i kierowania zespołem;
• stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia sprawności fizycznej, umiejętności specjalistycznych oraz predyspozycji do służby wojskowej;

• przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz w narodowych siłach rezerwy i innych formacjach mundurowych.

• promocja zawodowej służby wojskowej i narodowych sił rezerwy wśród młodzieży szkolnej.

 W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe zespoły ze szkół średnich województwa lubelskiego, które oprócz pokonania toru przeszkód długości 3000 m wykonywały strzelanie z KBK AK LSS CZANTORIA , rzut granatem na celność, zadanie z ratownictwa medycznego, zadanie z obrony przeciwchemicznej oraz zadanie przeciwpożarowe.

 Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej żeńskiej zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu a w męskiej Zespół Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego.

 Puchary i Nagrody wręczyli kpt. Zbigniew Gawryś p.o Dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego, Paweł Kozak wicedyrektor LO Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Agnieszka Biernacka kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego oraz Kazimierz Wysocki członek zarządu Stowarzyszenia „ Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu

Zawody odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Ministra Obrony Narodowej oraz Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.