1 2 2 2 2 2

Zawody Sportowo-Obronne "Kresy 2014"

W dniu 24.05.2014 r. ( przy pięknej słonecznej pogodzie) na terenie poligonu wojskowego Sitaniec – Wolica odbyły się VII ZAWODY SPORTOWO – OBRONNE SZKÓŁ ŚREDNICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ,,KRESY 2014” zorganizowane przez Stowarzyszenie „ Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu przy współudziale i pomocy 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu.

CELEM ZAWODÓW BYŁO:

• promowanie sportów obronnych;
• stworzenie warunków rywalizacji dla szkół średnich oraz oceny podejmowanej przez nie działalności obronnej;
• kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, fizycznej oraz dyscypliny i umiejętności

współdziałania i kierowania zespołem;
• stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia sprawności fizycznej, umiejętności specjalistycznych oraz predyspozycji do służby wojskowej;

• przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz w narodowych siłach rezerwowych

i innych formacjach mundurowych.

• promocja zawodowej służby wojskowej i narodowych sił rezerwy wśród młodzieży szkolnej.

W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe zespoły ze szkół średnich województwa lubelskiego, które oprócz pokonania trasy marszobiegu długości 4 km oraz odnalezieniu

4 punktów technicznych rywalizowały w:

- strzelaniu,

- w rzucie granatem na celność,

- zadaniu z ratownictwa medycznego,

- zadaniu z obrony przeciwchemicznej,

- zadaniu przeciwpożarowym.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami technicznymi, posługiwania się mapą w terenie oraz dobrą kondycją w biegu na orientację. Rozgrywane konkurencje stały na bardzo wysokim poziomie.

W klasyfikacji generalnej zawodów żeńskiej i męskiej pierwsze miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego. Pozostałe miejsca na podium zajęły drużyny z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu.

W strzelaniu drużynowym najlepsze były dziewczęta z Zespołu Szkół

im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego oraz chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu a w marszobiegu dziewczęta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu i chłopcy z Zespołu Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego.

Indywidualnie najlepszymi strzelcami okazali się Natalia Dziedzic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu oraz Maciej Kosiński z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: kpt. Dominik Pieprzowski z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Paweł Kozak wicedyrektor LO Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Jan Kołodziejczyk wiceprezes zarządu Stowarzyszenia „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” w Zamościu.

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.