1 2 2 2 2 2

"Drewno – szkolenie branży budowlanej sektora drzewnego Lubelszczyzny"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo!

Problemem sektora budowlanego branży drzewnej Lubelszczyzny jest niewystarczający potencjał zawodowy pracowników MŚP w związku ze zmianami gospodarczymi, takimi jak:
Stwarza to sytuację, w której konieczne jest stałe doszkalanie pracowników budowlanych branży drzewnej sektora MŚP. Bez podnoszenia kwalifikacji nie są oni w stanie korzystać z nowych technik, które zastosowano w budownictwie z drewna w ostatnich latach.
 
W ramach projektu szkoleniowego pt.: "Drewno – szkolenie branży budowlanej sektora drzewnego Lubelszczyzny" realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
 
Zapraszamy na szkolenia:


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego pracowników MSP sektora budowlanego. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

W związku z tym, celami szczegółowymi projektu są:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIACH

Dane kontaktowe

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, pok. 118
ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, tel./fax 0 84 638 04 19, kom. 692 877 280, 502 226 573
E-mail: stowjestesmyztoba@poczta.onet.pl, Strona www: http://stowarzyszeniejestesmy.pl

instytucje współpracujące

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy, przedsiębiorcami, oraz innymi podmiotami.